Solární elektrárny

Solární elektrárna je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie za účelem vlastní spotřeby či prodeje do distribuční sítě. Základem jsou solární panely, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud, který je prostřednictvím měničů transformován na 230V a dodáván do distribuční sítě.

Fotovoltaické články jsou seskupeny do solárních panelů různých velikostí a výkonů. Solární panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Solární panely vyrábí stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na střídavý proud o parametrech 230V / 400V, 50Hz. Proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý probíhá v tzv. měniči. Měnič je centrálním mozkem celého systému, který podává informace o vyrobené energii, aktuálním provozním stavu atd. Z měniče putuje střídavý proud do distribuční sítě.
 

Máte zájem o vyřízení dotace?

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci:

 Souhlasím, že společnost SERVIS SOLAR 24 spol. s r.o. je oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje po dobu nejvýše jednoho roku, které jí pro účely zpracování poptávky poskytuji.