Solární elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie za účelem prodeje do distribuční sítě nebo k vlastní spotřebě. Základem jsou fotovoltaické panely, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud, který je prostřednictvím měničů transformován na 230V a dodáván do distribuční sítě.

Fotovoltaické články jsou seskupeny do fotovoltaických panelů různých velikostí a výkonů. Fotovoltaický panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Fotovoltaické panely vyrábí stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na střídavý proud o parametrech 230V / 400V, 50Hz. Proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý probíhá v tzv. měniči. Měnič je centrálním mozkem celého systému, který podává informace o vyrobené energii, aktuálním provozním stavu atd. Z měniče putuje střídavý proud do distribuční sítě.