cz hr en
1
2
3
3
Solární panely Zámečnictví Zabezpečení Vrata - brány

Vše o fotovoltaických elektrárnách

Energetická produkce fotovoltaického systému je přímo závislá na množství dostupného slunečního záření, sklonu a orientaci fotovoltaických panelů, jejich konverzní účinnosti a samozřejmě také na výkonových charakteristikách ostatních elektrotechnologických prvků systému.

Fotovoltaická elektrárna se skládá z fotovoltaických panelů, které jsou ukotveny pomocí nosné konstrukce. Měniče jsou umístěny v blízkosti fotovoltaických panelů. Odtud je veden hlavní AC kabel do přípojného místa, odkud je elektrická energie dodávána do distribuční soustavy společnosti.

Od roku 2013 platí zákon, který udává povinnost platit recyklační poplatek. Byla stanovena jeho minimální výše 8,5 Kč / kg.

 

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k výrobě elektrické energie za účelem prodeje do distribuční sítě nebo k vlastní spotřebě. Základem jsou fotovoltaické panely, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud, který je prostřednictvím měničů transformován na 230V a dodáván do distribuční sítě.

Polykrystalické - základem je křemíková podložka; články se skládají z většího počtu menších polykrystalů, které svojí stavbou a určením vykazují největší účinnost; nejlépe pracují s rozptýleným světlem; dlouhodobá účinnost cca 15%; v našich podmínkách nejvhodnější.

Konstrukce použitá pro upevnění fotovoltaických panelů hraje významnou roli. Fixní instalace na střeše objektu nebo volné ploše znamená staticky uchycené panely v konkrétním úhlu. Instalace na polohovacích systémech, tzv. trackerech, umožňuje pomocí senzorů nastavení panelů ve vhodném úhlu proti dopadajícím slunečním paprskům, což zvyšuje celkový energetický výnos fotovoltaické elektrárny.

Možnosti obnovitelných zdrojů

Česká republika nebude nikdy mít tolik větrných elektráren jako Dánsko, kde hodně fouká, nebo solární energie jako slunečné Řecko. Nemáme pro to přírodní podmínky. Přesto čistá energetika také u nás může hodně pomoci.

Oficiální studie Českého ekologického ústavu propočetla, že do roku 2050 můžeme zhruba 30 % současných energetických potřeb pokrývat pomocí obnovitelných zdrojů. Nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů pomůže během pěti let snížit roční exhalace oxidu uhličitého zhruba o čtyři milionů tun: ekvivalent poloviny českých osobních aut. Jediná větrná elektrárna vyrobí dostatek energie až pro 2000 domácností.

Ekonomické přínosy

Čistá energie patří mezi moderní a rychle se rozvíjející high-tech sektory. Evropská komise odhaduje, že trh v tomto oboru dosáhne do konce desetiletí velikosti 19 miliard dolarů. Čistá energie zároveň pomáhá snížit závislost ekonomiky na uhlí, uranu a dovozu ropy.

Příležitost pro venkov

Čistá energie je příležitostí pro venkov. Pěstování energetických plodin představuje vítaný nový zdroj příjmů pro zemědělce. Některé obce si vylepšují rozpočty provozováním větrných elektráren. Přímý profit není jedinou výhodou. Navíc peníze za elektřinu a paliva na vytápění zůstávají doma, v místní ekonomice, a neodtékají do kapes velkých energetických společností.

Náklady

Obnovitelné zdroje přitom nejsou nadmíru drahé. Zákon o podpoře čisté energie zvýší cenu elektřiny jen o pouhých 16 haléřů za kilowatthodinu v roce 2010. Cena navíc postupně klesá. Náklady na výrobu jedné kilowatthodiny z větru se za posledních dvacet let snížily na méně než pětinu původní ceny.

Perspektivní odvětví

Čistá energie je perspektivním odvětvím budoucnosti. Proto do ní strategicky investují také mamutí energetické korporace, jako je Shell a BP.

Solární energie je ekologicky nejčistší způsob k výrobě elektrické energie. Díky Vaší fotovoltaické elektrárně bude v síti k dispozici více čisté elektrické energie a výnosy z prodeje této energie Vám zajistí stabilní příjem.

Co je vlastně fotovoltaika a na jakém principu funguje?

Fotovoltaika je vyspělá technologie umožňující přeměnu dopadajících slunečních paprsků na elektrickou energii. Využívá principu fotoelektrického jevu, kdy částice světla - fotony - dopadají na fotovoltaický článek. Při dopadu se z fotonu uvolňují elektrony, které jsou pomocí polovodičové struktury článku přeměněny na stejnoměrný proud.

Fotovoltaického jevu využívají zařízení různých výkonů, od naprosto nepatrného výkonu např. v kalkulačkách, po fotovoltaické elektrárny o výkonu mnoha MW.

Fotovoltaickou elektrárnu (FVE) tvoří propojené fotovoltaické panely, v nichž dochází k výrobě stejnosměrného elektrického proudu, a měničů napětí, které převádějí stejnosměrný proud na střídavý.

Principy fungování FVE

Princip výroby energie ve fotovoltaickém článku vysvětluje tzv. fotoelektrický jev, při němž dopadem fotonů na polovodičový přechod dochází k uvolňování a hromadění volných elektronů. Připojením elektrod vzniká fotovoltaický článek, kterým může protékat elektrický proud.

Fotovoltaické články jsou seskupeny do fotovoltaických panelů různých velikostí a výkonů. Fotovoltaický panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Fotovoltaické panely vyrábí stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na střídavý proud o parametrech 230V / 400V, 50Hz. Proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý probíhá v tzv. měniči. Měnič je centrálním mozkem celého systému, který podává informace o vyrobené energii, aktuálním provozním stavu atd.

Z měniče putuje střídavý proud do distribuční sítě.

Historie fotovoltaiky

Výraz „fotovolotaika“ znamená přeměnu světla na elektrickou energii. Význam slova pochází z Řečtiny, a to spojením slov "foto" (světlo) a "volt" (jednotka elektrického napětí).

Díky historickému objevu francouzského fyzika Alexandre Edmond Becquerela roku 1839 se po dlouhých 100 letech podařila výroba prvního solárního článku v laboratořích Bell. Účinnost tehdejších solárních panelů dosahovala 10% efektivity v současnosti používaných technologií.

Vzhledem k náročnosti výroby fotovoltaických článků, nízké efektivitě a vysoké ceně došlo k instalaci prvního velkého fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie až koncem osmdesátých let 20. století ve Spojených státech amerických.

Zvyšování účinností fotovoltaických panelů je alfou a omegou vývoje v oblasti fotovoltaiky. Současné panely pracují s účinností cca 17%, v laboratorních podmínkách jsou u monokrystalických článků dosahovány hodnoty až 24%. Novinky v podobě organických fotovoltaických článků s vyšší efektivitou okolo 35 % a použití nanotechnologií při výrobě článků jsou hudbou velmi blízké budoucnosti.

Množství slunečního záření v České a Slovenské republice

čr slovensko

Množství slunečního záření v Bulharsku, Chorvatsku a Německu

bulharsko chorvatsko německo

 

VYUŽITÍ WATTROUTERU