cz hr en
1
2
3
3
Solární panely Zámečnictví Zabezpečení Vrata - brány

Konstrukce fotovoltaické elektrárny

Ceny na dotaz.

Montáž panelů na střešní krytinu

Typy instalací

Rozlišujeme celkem 4 základní typu instalací panelů:

  • Pevná / Fixní
  • Jednoosé polohování
  • Dvouosé polohování
  • Tzv. super traxle

Pevná instalace je nepohyblivé uchycení panelů na nosné konstrukci pod fixním úhlem. Roční produkce v našich podmínkách je 1000 pracovních hodin v plném výkonu při úhlu 35°.

Jednoosá polohovací jednotka je sestava panelů na nosné konstrukci instalované pod optimálním 35° s se sledovačem polohy slunce v jedná ose – východ – západ. Roční produkce je v našich podmínkách cca 1250 pracovních hodin v plném výkonu. Většinou nelze instalovat na střechy – z důvodu statiky.

Dvouosé polohování je natáčení panelů konstrukcí za sluncem tak, aby bylo dosaženo kolmého dopadu paprsku. Tzn. že slunce je sledováno v azimutu i výšce. Roční produkce je v našich podmínkách cca 1370 pracovních hodin v plném výkonu. Většinou nelze instalovat na střechy – z důvodu statiky.

Super traxle je jedno-osá polohovací jednotka s násobičem (zrcadlem) světelného toku. Výrobce udává odhad roční produkce v našich podmínkách cca 1370 pracovních hodin v plném výkonu. Většinou nelze instalovat na střechy – z důvodu statiky.

 


Dokumenty:

PDF​ K2 Systems - katalog