cz hr en
1
2
3
3
solarni paneli bravarstvo kapije - vrata

Solarni paneli

U mogučnosti smo Vam ponuditi  panele od različitih proizvođača, tipa polikristal ili monokristal.

 

PDF Aleo solar PDF CEEG PDF Hareon PDF HB Tech
PDF Chaori 1 PDF Chaori 2 PDF IBC PDF LDK
PDF Lightway PDF Ningbo Oixin PDF Perlight PDF REC 1
PDF REC 2 PDF Renesola 1 PDF Renesola 2 PDF Schott
PDF Suntech PDF Talesun PDF Trina Solar PDF Yingli
 

 

Fotonaponska elektrana se sastoji s fotonaponskih panela, koji su usidreni konstrukcijom. Pretvarači  su postavljeni u blizini fotonaponskih panela i povezani kabelom sa mjernim mjestom,odkuda se  električna energija isporučuje u distribucijsku mrežu.

Energetska proizvodnja fotonaponskog sustava izravno ovisi o količini dostupnog sunčevog zračenja , nagibu i  orijentaciji fotonaponskih panela, njihovoj vjerojatnoj djelotvornosti, naravno takoďer o performansama i karakteristikama drugih elektrotehnoloških elemenata sustava.