cz hr en
1
2
3
3
solarni paneli bravarstvo kapije - vrata

Prijedlog i realizacija

Razmišljate o realizaciji fotonaponske elektrane? Možemo Vam pomoći i organizirati sve za Vas!

Nudimo Vam kompletno ishodovanje svih potrebnih administrativnih dozvola i realizaciju fotonaponske elektrane na ključ u ruke.

 • Razgovarati ćemo s vama o prikladnosti fotonaponskog postrojenja na određeno mjesto - kompletno savjetovanje, uključujući i obilazak gradilišta, zgrade ili obiteljske kuće i procjenu prikladnosti projekta za izgradnju fotonaponske elektrane
 • Mi ćemo Vam preporučiti optimalnu veličinu elektrane
 • Konzultacija, argumentacija za najbolji izborpojedinih  vrsta FNE
 • Izradit čemo kalkulaciju, ponudu cijene na Vašu FNE
 • Pomažemo Vam sa pripremom dokumentacije za distribucijsko društvo
 • Pripremiti ćemo Vam sve dokumente
 • Izrađujemo kompletnu projektnu dokumentaciju FNE – obrade projekata i sastanke s    osobljem el. distribucijske mreže
 • Energetski pregled u svrhu financiranja banaka (osim FNE koja bude financirana iz vlastitih sredstava)
 • Po tipu projekata Vam nudimo i dodajemo panele, pretvarače, kablovi i ostale komponente za realizaciju FNE
 • FNE instaliramo, povezujemomo, konfiguriramo i aktiviramo
 • Osiguramo Vam sve revizije opreme svih tipova za FNE
 • Priredimo  licence za proizvodnju električne energije od HROTE-a
 • Organiziramo pokusni rad FNE
 • Uredimo sve ugovore za priključenje i potrošnje električne energije – ugovor o uzimanju  kod distributera ukljućujuči  rezervacije kapacitete izvođenje
 • Mi ćemo Vam dostaviti sve materijale i izvesti radove
 • Dodati kvalitetan software za praćenje svih relevantnih parametara FNE, ukljućujuči  financijsku procjenu
 • Mogućnost prijedloga i dostave sigurnog elektroničkog i videonadzornog  sistema na cijeli sustav FNE sa mogućnosti prikljućenja na kompjuter
 • Mi ćemo provesti optimalno osiguranje FNE sustava
 • Pomoći čemo Vam sa fakturacijom

 

čr slovensko

bulharsko chorvatsko německo