cz hr en
1
2
3
3
solarni paneli bravarstvo kapije - vrata

Prednosti čiste energije

Čisti, obnovljivi izvori energije pomažu smanjiti onečišćenja. Vjetroelektrane i male hidroelektrane, bioelektrane ili solarne elektrane  su takoďer važne prilike za Hrvatsku indusriju i selo.

Otkupna cijena solarne energije za 2013 godinu:

Vrsta i veličina elektrane: Tarifa:
   

INTEGRIRANE ELEKTRANE BEZ SOLARNOG GRIJANJA VODE

 
do 10 kW uključivo 2,63 kn / kWh
od 10 kW do 30 kW uključivo 2,23 kn / kWh
od 30 kW do 300 kW uključivo 1,65 kn / kWh
   
NEINTEGRIRANE ELEKTRANE  
do 30 kW uključivo 2,00 kn / kWh
od 10 kW do 1 MW 1,10 kn / kWh
   

OTKUPNE CIJENE SA SOLARNIM GRIJANJEM VODE 

 
do 10kW  uključivo 3,16 Kn / kWh
od 10kW do 30kWuključivo 2,45Kn / kWh
   
Definirane su kvote za 2013. godinu:  
Vrsta elektrane: Kvota:
   
INTEGRIRANE ELEKTRANE 15 MW
NEINTEGRIRANE ELEKTRANE 10 MW

 

Mogućnosti obnovljivih izvora:

Hrvatska republika, niti Češka nikad neće imati toliko vjetroelektranen  kao Danska, gdje puno puše ili solarne energije kao Grčka. Ipak čista energija kod nas može puno pomoći.

Korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske, zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti, osobito u pogledu:

  • šireg korištenja vlastitih prirodnih energetskih resursa,
  • dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata,
  • učinkovitog korištenja energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš,
  • otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici,
  • poticanja razvoja novih tehnologija i doprinosa lokalnoj zajednici,
  • diverzifikacije proizvodnje energije i povećanja sigurnosti opskrbe.

Ekonomske koristi

Čista energija je jedna od modernih i ubrzano se razvija high-tech sektory. Europska komisija procijenjuje da će tržište u ovom području do kraja ovog desetljeća doseći veličinu od 19 milijardi dolara. Čista energija takoďer pomaže u smanjenju gospodarske  ovisnosti od ugljena, urana i uvoza nafte.

Prilika za sela

Čista energija je prilika za sela. Uzgoj energetskih usjeva je dobrodošao novi izvor prihoda za farmera. Neke općine sebi pobolšavaju proračune poslovanjem vjetroelektrana. Izravni profit nije jedina prednost. Osim toga, novac za električnu energiju i gorivo za grijanje ostaje kod kuće, u lokalnoj ekonomiji, a ne teče u džepove velikim energetskim tvrtkama.

Troškovi

Obnovljivi izvori nisu pretjerano skupi. Svake godinu se određuje koliki je bio porast energenata i sukladno tome se podiže otkupna cijena .Na primjer ove godine 2013  je bio porast za 4.7% . Trenutno se sva proizvedena električna energija iz elektrana prodaje HEP-u a domaćinstvo i dalje kupuje  od HEP-a (jeftiniju). Trošak za proizvodnju jednoga kilovatsata od vjetra se tijekom posljednjih dvadeset godina smanjio na manje od petine od izvorne cijene.

Perspektivna industrija

Čista energija je perspektivna industrija budućnosti. Zbog toga u nju  strateški ulažu velike energetske korporacije poput Shella.

 Solarna energija je ekološki najčišći način za proizvodnju električne energije. Zahvalujući Vašoj fotonaponskoj elektrani  biti će  u mreži na raspologanju više čiste energie.

Što je zapravo fotonaponski sustavi i na koji način  funkcioniraju?

 Fotonapon je napredna tehnologija za pretvorbu  sunčeve svjetlosti u električnu energiju. Ona koristi načelo fotoelektričnog efekta, kada čestice svjetlosti - fotoni - utjeću na fotonaponske ćelije. Pod tim  utjecajem se sa fotona otpuštaju elektroni, koji koristeći poluvodičku strukturu članka budu pretvoreni  u istosmjernu struju. Fotonaponski efekt koriste razni uređaji, od apsolutno zanemarive izvedbe u računalima do fotonaponskih elektrana snage  MW.

Fotonaponska elektrana (FNE) sastoji se od međusobno povezanih fotonaponskih panela koji proizvode istosmjernu električnu struju i pretvarači, koji pretvaraju istosmjernu struju u izmjeničnu.

Princip  funkcioniranja FNE

Princip proizvodnje energije u fotonaponskom članku objašnjava tzv. fotoelektrični efekt, pri čemu je utjecaj fotona na poluvodički prijelaz dovodi do oslobađanja i nakupljanja slobodnih elektrona. Povezivanjem elektroda nastaje fotonaponska ćelija,  kojom može teći struja.

Fotonaponske ćelije  su grupirani u fotonaponski panel različitih veličina i performance. Fotonaponski panel je sposoban proizvoditi električnu energiju, bez izravnog osvjetljenja sa difuznim zračenjem. Fotonaponski paneli proizvode istosmjernu struju, koju je potrebno pretvoriti, za dostavu na distribucijsku mrežu, u izmjeničnu struju sa parametrima 230V / 400V, 50Hz. Proces pretvaranja istosmjerne struje u izmjeničnu struju odvija se u takozvanom pretvaraču.  Pretvarač je središnji mozak cijelog sustava, koji daje informacije o proizvedenoj energiji, trenutnom pogonsko stanje itd.

Od pretvarača ide izmjenična struja  u distribucijsku mrežu.

Povijest fotonapona

Izraz „fotonapon“ znači pretvaranje svjetlosti u električnu energiju. Značenje dolazi iz Grčke, i to kombinacijom riječi  "foto" (svjetlo) i "volt" (jedinica električnog napona).

Zahvalujuči povijesnome otkriću francuskog fizičara Alexandra Edmonda Becquerela u godini 1839 se po dugih 100 godina uspjela izraditi prva solarna ćelija u Laboratories Bell. Tada je bila učinkovitost solarnih panela 10% učinkovitosti trenutačno korištene tehnologije.

Zbog složenosti proizvodnje fotonaponskih ćelija, niske učinkovitosti i visoke cijene instaliran je prvi veliki fotonaponski sustav za proizvodnju elektricne energije do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća u SAD. Povećanje učinkovitosti fotonaponskih panela je alfa i omega razvoja u području fotonaponskih sustava. Trenutni paneli rade s učinkovitosti 17%, u laboratorijskim uvjetima su monokristalne ćelije dobivene vrijednosti na 24%. Vijesti u obliku organskih solarnih ćelija s većom učinkovitošću od 35% i korištenje nanotehnologije u proizvodnji članaka je glazba skoroj budućnosti.

Fotonaponske elektrane

 Fotonaponska elektrana je uređaj koji se koristi za proizvodnju električne energije za predaju u distribucijske mreže. Temeljem su fotonaponski paneli, koji pretvaraju sunčevo svjetlo u električnu energiju, koja se pretvara preko pretvarača 230V i isporučuje u distribucijsku mrežu.

 Polikristalne - temelji se na siliciju, predmeti koji se sastoje od više manjih polikristala, koje svojom strukturom i odreďivanjem pokazuju najveću učinkovitost;najbolje radi sa razbacanim svijetlom; dugoročna učinkovitost oko 15% u našim uvjetima.

Konstrukcija koja se koristi za utvrďivanje fotonaponskih panela  igra važnu ulogu. Fiksna instalacija na krovu objekata ili na otvorenom prostoru su statički montirane ploče pod određenim kutem. Instaliranje na sustav za pozicioniranje , tz. trackereh, pomoću senzora omogućuje postavljanje ploče na odgovarajući kut protiv upadne sunčeve svjetlosti, što povećava ukupnu energetsku iskoristivost solarnih elektrana.

Fotonaponska elektrana:

Fotonaponska elektrana je oprema za proizvodnju električne energije 230V za predaju u distribucijsku mrežu ili za vlastitu potrošnju domaćinstva. Temeljem su solarni (fotonaponske) paneli, koji se odgovarajuće međusobno povezuju. Električna energija dobivena od tih panela se vodi u pretvarač napona, da transformira  napon napajanja na  230 V. Transformirani napon je priključen na distribucijsku mrežu preko brojila, koji se koristi za mjerenje proizvedene energije.

Vrste instalacije:

Razlikujemo četiri osnovne vrste instalacije panela:

  • Fiksna
  • Single-os pozicioniranje
  • Dva-os pozicioniranje
  • Tzv. super TRAXLE

Fiksna instalacija je nepokretna ugradnja panela na potpornu strukturu pod fiksnim kutom. Godišnja proizvodnja pod našima uvjetima je 1000 radnih sati u punoj izvedbi pod kutom od 35 °.

Single-os pozicioniranje je sklop panela s nosivoj konstrukciji instalirana na optimalnih 35 ° sa praćenjem položaja  sunca u jednoj osi istok - zapad. Godišnja proizvodnja je u našim uvjetima 1250 radnih sati u punoj snazi. Obično ne može biti instalirana na krovu - zbog statike.

Dva-os pozicioniranje je postavljanje nosive zakretne konstrukcije panela okomito u odnosu na sunčeve zrake . Tzn.,da se sunce prati iz azimuta i visine. Godišnja proizvodnja je u našim uvjetima 1370 radnih sati u punoj snazi. Obično ne može biti instaliran na krovu - zbog statike.

Tzv. super TRAXLE je single-os pozicioniranje sa množenjem (ogledalo) svjetlosnog toka. Proizvođač daje procjenu godišnje proizvodnje u našim uvjetima 1370 radnih sati u punoj snazi. Obično ne može biti instaliran na krovu - zbog statike.