cz hr en
1
2
3
3
solarni paneli bravarstvo kapije - vrata

SERVIS SOLAR 24 spol. s r.o.

Više ne želite plaćati visoke račune za električnu energiju? Nemojte čekati da dobavljači električne energije smanje cijenu, nećete to dočekati! Sagradite svoju vlastitu solarnu elektranu. Mi Vam možemo pomoći u tome.

Firma SERVIS SOLAR 24 d.o.o. se bavi projektiranjem, izgradnjom i servisom neintegrirane (na zemlji) i integrirane (na krovu) FNE sistem ključ u ruke, savjetujemo, takoďer dostavljamo pojedinačne komponente za izgradnju fotonaponskih elektrana. Naša vrtka je osnovana  godine 2012, proizašla iz SOLAR LK spol.s r.o.,koja  je bila osnovana  godine 2009. Od svog osnutka  realizirala je puno elektrana neintegriranih i integriranih i sve do današnjeg dana iste servisira.

servis solar 24

Izgradnjom fotonaponske elektrane naš posao ne završava.  SERVIS SOLAR 24 spol.s r.o.  Vama nudi dodatne usluge, zahvalujući kojima imate svoju fotonaponsku elektranu stalno pod kontrolom  cijelo vrijeme korištenje. Stalni nadzor, optimiranje rada postrojenja,trenutnu identifikaciju i otklanjanje nedostataka i time garantiramo veći učinak rada Vaše fotonaponske elektrane.

Šta sve čini naša tvrtka:

 • kompletna izgradnja fotonaponskih elektrana sistemom ključ u ruke
 • optimalizacija izvedbi i upravljanje elektrane na daljinu
 • dostava materijala komponenti, panela i opreme za FNE
 • obavljanje radova na  izgradnji  fotonaponskih elektrana
 • servisiranje  rada elektrane
 • izrada projektne dokumentacije
 • izrada energetskog pregleda
 • izrada studije povezanosti
 • priprema i obrada ugovora sa distribucijskim sustavom
 • priprema i obrada dokumentacije za obradu kredita za izgradnju fotonaponskih elektrana
 • ishodovanje graďevinske dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana
 • konzultantske usluge iz područja fotonaponskih sustava

Nudimo sljedeće usluge:

 1. Studija izvodljivosti - ekonomska i tehnička analiza, priprema dokumenata za kredit
 2. Projekt - projektna dokumentacija, graďevinska dozvola (samo za neintegrirane elektrane), energetski pregled / energetske i statične procjene, zahtjev za priključenje elektrane na distribucijsku mrežu
 3. Realizacija - dostava proizvodnih tehnologija, dostava tehnologija upravljanje, mjerenja i komunikacijskih tehnologija, montaža i povezivanje, revizija elektroničkih uređaja, priključenje  na distribucijsku mrežu
 4. Povezivanje na distribucijski sustav i postanak povlaštenog proizvoďača - puštanje u pogon, ovjeravanje i normalan rad, pomoć u podnošenju zahtjeva za povlaštenog proizvoďača, pomoć u osiguranju proizvodnje 
 5. Upravljanje i monitoring - daljinsko upravljanje i monitoring opreme 24 sata dnevno, garancijski i poslije garancijski servis. 

Novi Tarifni sustav za 2014 godinu:

http://www.servissolar24.cz/fm/files/ostatni/Novi_tarif_2014_internet.pdf